Historie venkova - muzea na venkově

O projektu

SPOLEČNĚ OŽIVUJEME HISTORII VENKOVA je projekt spolupráce tří místních akčních skupin:
  • Místní akční skupina Společná cesta, o.s.
  • MAS Na cestě k prosperitě, o.s.
  • MAS Strážnicko, o.s.
 
 
 
 
O PROJEKTU SPOLEČNĚ OŽIVUJEME HISTORII VENKOVA
 
Proč vytváříme nové expozice a vesnická muzea? Je to odkaz historie vycházející z nás a našich předků. Tady jsme byli, pracovali, žili a jsme tu stále. Naše expozice uchovávají poznání o území, posílují povědomí „kam patřím“ a taky úctu k předkům a krajině. Tyto muzea nabízí nejen informace, ale je zde cítit souběh minulosti se současností. Vesnická muzea vypráví příběhy lidí, zvířat i předmětů, které jsou spojené s každou vesnicí. 
 
V rámci tohoto společného projektu tří regionů, v úzké spolupráci s mladými lidmi a dětmi základních škol, se nám podařilo vytvořit místa připomenutí historie našich regionů. Rekonstrukcí a vybavením sedmi muzeí v území dvou MAS Jihomoravského a jedné MAS Olomouckého kraje získaly naše regiony jedinečné expozice důležité pro paměť našich regionů. Vznikly ojedinělé expozice - sbírka Betlémů ve Švábenicích, která je počtem exponátů 3. největší v Evropě, byl zachován odkaz na druhou světovou válku a hrdinství našich letců v Otaslavicích, byla zpřístupněna krásná strážní věž ve Strážnici a řada dalších. 
 
Děti z našich MAS vytvořili také „svoji“ expozici z předmětů zapůjčených od prarodičů. „Putovní výstava“ byla slavnostně otevřena za přítomnosti dětí ve Švábenicích, po té byla převezena do Drysic a nyní je součástí expozice ve ve Strážnici.
 
Na další stránkách představujeme zajímavá muzea a expozice, z nichž mnohé vznikly nebo byly rozšířeny právě díky našemu projektu.
 
 
 
 
 
 
 
MAS Společná cesta, občanské sdružení
 
Místní akční skupina Společná cesta vznikla dne 17.12.2004 na základě registrace Stanov sdružení na Ministerstvu vnitra ČR za účelem všestranné podpory rozvoje venkova v regionu pomocí kooperace veřejného, soukromého a neziskového sektoru. Iniciace aktivit, které jsou zaměřeny ve prospěch občanů, neziskových organizací, podnikatelů, podniků a samotných obcí, vede ke zvyšování kvality života a spokojenosti nás všech. MAS Společná cesta tvoří tři navzájem sousedící Svazky obcí a jeden Mikroregion - Větrník (7 obcí), Mezihoří (13 obcí),Ivanovická brána (12obcí) a Rakovec (4), sdružující 36 obcí s celkovým počtem obyvatel 23 645. Území MAS o rozloze 286,25 km 2 se nachází v okrese Vyškov, v Jihomoravském kraji, v NUTS II. Jihovýchod. Jedná se o sídelní strukturu středně velkých venkovských obcí s převažující velikostní kategorií s počtem obyvatel do 500 (24 obcí), obcí s počtem obyvatel 500 – 1000 je 9 obcí, nad 1000 obyvatel pak 1 obec a dvě města. Celá oblast Společné cesty, zejména pak mikroregionů Mezihoří a Ivanovické brány je charakteristická rovinatou oblastí s úrodnou půdou – brána Hané s výraznou zemědělskou činností. Mikroregion Rakovec je možné charakterizovat spíše jako průmyslovou oblast. Většina obcí SO Větrník má svoji historii spojenou s původním německým obyvatelstvem a jeho poválečným odsunem. Tato oblast se nazývala „Německým ostrůvkem “.

 

 

MAS Na cestě k prosperitě, o. s.

 

Území MAS Na cestě k prosperitě se rozkládá na jižním okraji Olomouckého kraje, částečně zasahuje do kraje  Jihomoravského v těsném sousedství s krajem Zlínským. Zahrnuje 30 obcí a vojenský prostor Březina v celkové rozloze 32 239 ha, přičemž na daném území žije cca 18 600 obyvatel. Oblast působnosti této místní akční skupiny vznikla propojením tří sousedících mikroregionů – Němčicko, Předina, Melicko – a vojenského újezdu Březina. Pro celou oblast je typických několik znaků – příslušnost k národopisné oblasti Haná, mimořádně rovinatý reliéf a typicky vesnický charakter bez přítomnosti většího sídla. Největší obcí jsou Němčice nad Hanou čítající 1987 obyvatel. Více než polovina obcí (17 z 30 obcí) pak spadá do kategorie obcí s méně než 500 obyvateli. Nejmenší jsou obce Srbce (82 obyv.) a Vincencov (108 obyv.). Jmenovitě tvoří region tyto obce: Brodek u Prostějova, Dobrochov, Dobromilice, Doloplazy, Drysice, Dřevnovice, Hradčany-Kobeřice, Hruška, Koválovice-Osíčany, Mořice, Němčice nad Hanou, Nezamyslice, Ondratice, Otaslavice, Pavlovice u Kojetína, Pivín, Podivice, Pustiměř, Radslavice, Srbce, Tištín, Tvorovice, Víceměřice, Vincencov, Vitčice, Vranovice-Kelčice, Vrchoslavice, Vřesovice, Zelená Hora, Želeč, vojenský újezd Březina. Obecným cílem fungování MAS je zlepšení kvality života v regionu, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova, a to prostřednictvím spojení a spolupráce různých subjektů, které ve venkovském prostoru působí. MAS přitom není a nemá za cíl být protikladem k místní samosprávě, ale naopak se ji snaží vhodně doplňovat v úsilí o obnovu a rozvoj obcí, rozvoj zemědělství a péči o přírodu a krajinu.


 

MAS Strážnicko, o. s.


Strážnicko je krajem vína, folkloru a orchidejí na pomezí Moravy a Slovenska. MAS Strážnicko sdružuje 11 obcí okolo města Strážnice a v současnosti má okolo 16 500 obyvatel. Zdejší kraj je nejen úrodnou nivou řeky Moravy, kde se daří zemědělství (obiloviny, kukuřice, slunečnice, řepka aj.), ale vede tudy dálková silnice I. třídy E 55 a díky ní je zde i rozvinutý průmysl a obchod. Ovšem příhraniční Bílé Karpaty a niva řeky Moravy dodnes oplývají nádhernou přírodou plnou vzácných druhů především orchidejí. Odedávna zde žili pracovití lidé, kteří zúrodňovali krajinu a žili bohatým kulturním životem založeným na křesťanské tradici Velké Moravy. Kraj v podhůří Bílých Karpat v okolí středověkého hraničního města Strážnice vynikal v pěstování vinné révy a město bylo v 16. století třetím největším na Moravě. Strážnice vždy držela hranice našeho státu proti vpádům z Východu a byla jakýmsi tavícím kotlem řady kulturních vlivů. Strážnicko můžete poznat díky řadě muzeí a expozic, které vás uvedou do kraje zajímavé historie, bohaté kultury a nevšedních přírodních krás.

 

 


 Společně oživujeme historii venkova - společný projekt Místní akční skupiny Společná cesta, o.s., Na cestě k prosperitě, o.s. a MAS Strážnicko, o.s.

www.muzea-venkov.cz   |   Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie   |   Aplikace a www:  ALMEO s.r.o.