Historie venkova - muzea na venkově

Muzea

Muzeum obce Drysice
Vlastivědné muzeum obce Drysice bylo založeno v roce 1976, kdy byla započata sbírka starých památek po domech, které se váží k životu v naší obci. V muzeu můžete zhlédnout mnoho zajímavých exponátů - např. jsou zde zajímavé exponáty ze staré školy, stará světnice s krásnými litinovými kamny, nádobí našich babiček, různé zemědělské nástroje, nástroje řemeslníků, dále něco z historie obce, založení zemědělského
družstva a SDH . Najdete zde i exponáty z vykopávek v okolí Drysic, mineralogii a různé
dochované předměty a listiny z I. a II. světové války. Muzeum se nachází v nově upravených
prostorách OÚ v Drysicích.

Adresa: Drysice č. p. 120, 683 21 Pustiměř
Tel.: 517 357 722

Otevírací doba:
ponděli a středa 8:00 až 12:00 a 13:00 až 17:00 hod.
Dále v době konání různých akcí – hody, dýňobraní
aj. nebo po předchozí domluvě.
Adresa : Drysice 120, 683 21 Drysice 
E-mail :  
Telefon : +420 517 357 722  
WWW :  


Společně oživujeme historii venkova - společný projekt Místní akční skupiny Společná cesta, o.s., Na cestě k prosperitě, o.s. a MAS Strážnicko, o.s.

www.muzea-venkov.cz   |   Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie   |   Aplikace a www:  ALMEO s.r.o.