Historie venkova - muzea na venkově

Muzea

Muzeum paměti a života Víceměřice
Muzeum obce bylo vybudováno v r. 2013. Je umístěno v budově obecního úřadu. Otevřením muzea byla realizována I. etapa shromáždění a uspořádání dokumentů o historii i současnosti života obyvatel obce od první písemné zmínky z r. 1317. Exponáty sestávají z písemných
materiálů a předmětů pro každodenní život člověka žijícího na venkově. Patří mezi ně i dokumenty sepsané před sto lety, zejména různé dobové smlouvy – kupní, pojišťovací. Návštěvníci mladší generace poznávají předměty, které při domácích pracích užívali jejich dědové a babičky např. dobové vykrajovací formičky na cukroví, válečky na těsto, ale také cepy na mlácení obilí, hrábě na obilí, nádoby na vodu, dobové oblečení. Nedílnou součástí výstavy je přehled místních památek, ale i tři stavby zapsané v seznamu státních kulturních památek. Významné osobnosti naší obce připomínají jejich fotografi e a krátké životopisy. Každý dům v naší obci má v muzeu vyhrazeno své místo. Vedle fotografie současného stavu čelního pohledu na dům jsou zde uvedeny i seznamy osob v domě žijících v nedávné minulosti a současní uživatelé. U většiny z nich je vedle historie domu i řada fotografi í lidí, kteří v domě žili nebo v současnosti žijí. Exponáty v muzeu jsou z více než 90% občany do muzea darovány, některé jsou od spoluobčanů jen zapůjčeny.

Adresa: Obecní úřad Víceměřice, Víceměřice č. 26, na pravé straně při místní komunikaci k Domovu u rybníka p.o.
Tel.: 582 388 106

Otevírací doba: Muzeum je otevřeno po tel. dohodě v tyto dny:
Pondělí: 8:00 - 12:00 17:00 - 19:00
Středa: 8:00 - 12:00 14:00 - 16:30
Pátek: 17:00 - 19:00
Muzeum bude otevřeno celodenně při významných událostech v obci.
Adresa : Víceměřice 26, Víceměřice 
E-mail :  
Telefon : +420 582 388 106  
WWW :  


Společně oživujeme historii venkova - společný projekt Místní akční skupiny Společná cesta, o.s., Na cestě k prosperitě, o.s. a MAS Strážnicko, o.s.

www.muzea-venkov.cz   |   Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie   |   Aplikace a www:  ALMEO s.r.o.