Historie venkova - muzea na venkově

Muzea

Muzeum života na vesnici Vřesovice
V tomto muzeu jsou shromážděny písemné a obrazové dokumenty o historii obce a jejím společenském, spolkovém a kulturním životě v minulosti. Připomínáni jsou zde i významní rodáci nebo ti, kteří část svého života v obci prožili a stali se známými v oblasti hospodářství, kultury a vědy. Nejcennější památkou je bible z roku 1540, získaná po stařence Soldánové, dále rukopis Paměti Vřesovic od Josefa Opletala a má zde své místo i původní smírčí kříž z roku 1599, který svým česky psaným textem připomíná vraždu kuchaře
z kláštera Hradisko na svátek sv. Štěpána v roce 1599 právě ve Vřesovicích. Z věcných památek je zde například ženský a mužský hanácký kroj, několik předmětů ze selských domácností, historické katastrální mapy a další.

Adresa: Vřesovice č. 40, 798 09 Vřesovice
Tel.: 582 368 123

Otevírací doba: po telefonické dohodě
pondělí - pátek 7:30 - 11:30
pondělí - čtvrtek 18:00 - 19:00,
či v jiný předem domluvený termín.
Adresa : Vřesovice 40, 798 09 Vřesovice 
E-mail :  
Telefon : +420 582 368 123  
WWW :  


Společně oživujeme historii venkova - společný projekt Místní akční skupiny Společná cesta, o.s., Na cestě k prosperitě, o.s. a MAS Strážnicko, o.s.

www.muzea-venkov.cz   |   Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie   |   Aplikace a www:  ALMEO s.r.o.