Historie venkova - muzea na venkově

Muzea

Muzeum vesnice JV Moravy - Skanzen Strážnice
Areál s více než 60 stavbami lidové architektury, kulturní programy pro veřejnost
a pro školy. Na počátku 20. století se objevují první snahy o vybudování národopisného
muzea v přírodě na jihovýchodní Moravě. Teprve v roce 1973 se začíná s výstavbou muzea ve Strážnici. Koncepce vychází z představy jejich iniciátorů o ukázce lidového stavitelství jednotlivých oblastí Slovácka, a proto je skanzen rozčleněn do areálů představujících tyto regiony. Od roku 1981 jsou veřejnosti zpřístupněny areály Moravských
Kopanic, Luhačovického Zálesí, Horňácka, technických vodních staveb, vinohradnický areál a areál lučního hospodářství. Celkem je zde umístěno 64 objektů v terénu, který byl uměle modelován navážkami a vysazen zelení tak, aby odpovídal původnímu prostředí. Expozice situované do vybraných objektů seznamují návštěvníka se způsobem života a bydlení lidu, jak v horských oblastech Slovácka, tak v úrodné části Pomoraví, kde je velká část hospodaření rolníků založena na pěstování vinné révy.
Ukázka vinohradnických staveb a jejich zařízení, která je doplněna vinohradem představujícím pěstování vína od nejstarších dob po současnost, je jedinou expozicí svého druhu na našem území. Řemeslná výroba je zastoupena mlýnem z Vápenek, kovárnou z Lipova a tkalcovskou dílnou z Nové Lhoty na Horňácku. Zajímavá a starobylá je i vstupní budova do muzea, která pochází z roku 1612 a je přestavěna v barokním
slohu. Původně zde byl panský pivovar, dnes vstupní objekt slouží jako zázemí
pro návštěvníky.
V areálu se pořádá mnoho akcí – vánoční, velikonoční, fašank, hasičská neděle apod. Nově se připravují 2 nové objekty z dusané hlíny.

Otevírací doba
Květen, červen, září a říjen Úterý – pátek 9.00-16.00,
Sobota - neděle 9.00-16.00,
Červenec a srpen Úterý – neděle 9.00-17.00
Individuálně na tel. 518 306 611
Adresa : Skanzen Strážnice, 696 62 Strážnice 
E-mail :  
Telefon : +420 518 306 611  
WWW :  


Společně oživujeme historii venkova - společný projekt Místní akční skupiny Společná cesta, o.s., Na cestě k prosperitě, o.s. a MAS Strážnicko, o.s.

www.muzea-venkov.cz   |   Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie   |   Aplikace a www:  ALMEO s.r.o.