Historie venkova - muzea na venkově

Muzea

Zemědělské muzeum Hoštice-Heroltice
Expozice Muzea zemědělských strojů a nářadí v Hošticích-Herolticích je ukázkou způsobu hospodaření a života vesnického lidu našeho regionu od 19. do začátku druhé poloviny 20. století.
Sbírka strojů a nářadí ze zemědělských usedlostí je svým počátkem datována rokem 1985.
Prvních několik exponátů je postupně doplňováno o nové předměty a od roku 1998 slouží veřejnosti jako stálá muzejní expozice ZOD Haná družstva se sídlem ve Švábenicích.

Zemědělské stroje a drobné předměty jsou rozděleny do několika skupin a seřazeny tak, jak byly užívány v zemědělské usedlosti během hospodářského roku. Stovky vystavených předmětů jsou doplněny fotografi emi a průvodními texty. Součástí expozice muzea je i ukázka světnice hospodáře vybavená dobovými předměty, časově odpovídajícími přelomu 19. - 20. století.
Mezi nejstarší exponáty patří ruční šrotovník na obiloviny a dubový stůl , za zmínku jistě stojí stabilní
spalovací motory jako mezičlánek vývoje techniky v zemědělství a první elektromotory, naopak nejmladšími
reprezentanty jsou kolové traktory, které nahradily v celém rozsahu koňské potahy. Staly
se symbolem nové doby a počátkem rozkladu tradičního způsobu života na vesnici ve 20. století.

Adresa: ZOD Haná, družstvo se sídlem ve Švábenicích, 683 23 Švábenice č.p. 348

Otevírací doba sezóna 2013:
ČERVEN sobota, neděle 9.00-17.00 hod.
ČERVENEC – SRPEN denně 9.00 – 17.00 hod.
ZÁŘÍ sobota, neděle 9.00 – 17.00 hod.

Mimo uvedenou otevírací dobu je možné návštěvu domluvit předem tel. 517 362 740,
muzeumhostice@seznam.cz, www.muzeumhostice.cz
Adresa : Švábenice č.p. 348, 683 23 Švábenice 
E-mail : muzeumhostice@seznam.cz  
Telefon : +420 517 362 740  
WWW : http://www.muzeumhostice.cz 


Společně oživujeme historii venkova - společný projekt Místní akční skupiny Společná cesta, o.s., Na cestě k prosperitě, o.s. a MAS Strážnicko, o.s.

www.muzea-venkov.cz   |   Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie   |   Aplikace a www:  ALMEO s.r.o.