Historie venkova - muzea na venkově

Muzea

Vlastivědné muzeum Švábenice
Obecní vlastivědné muzeum se nalézá asi 100 metrů od kostela sv. Michala v budově staré školy z roku 1838. Je zde uspořádána stálá expozice památek po švábenických předcích. Muzeum bylo pro veřejnost slavnostně otevřeno 20. prosince 1997. Připomíná
historii obce a jejích obyvatel, kteří zde žili a pracovali a tím psali historii obce Švábenice.
Myšlena zřídit v této budově muzeum se zrodila v roce 1973, kdy budova staré školy zůstala
opuštěna, protože byla postavena škola nová. Velkou zásluhu na realizaci myšlenky měl
švábenický rodák pan František Hladký, který položil základy tohoto muzea. Postupně shromáždil mnoho dokumentů, fotografi í a samotných exponátů od občanů, kteří věnovali různé
řemeslnické nářadí a vybavení domácností potřebných k běžnému životu na venkově. Ale
jeho zhoršující se zdravotní stav mu bohužel nedovolil pokračovat v úsilí o realizaci muzea
a tak byly tyto práce na několik let přerušeny. Až v roce 1995 byla znovu zahájena rekonstrukce
a oprava budovy. Po dokončení stavebních úprav se dalších prací spojených s restaurací
exponátů a ostatních dokumentů ujal současný kronikář městyse pan Libor Pištělka.
V současné době jsou exponáty uloženy ve dvanácti místnostech a jejich počet se od otevření
muzea v roce 1997 téměř zdvojnásobil. Jistě současná a budoucí generace občanů ocení úsilí
spojené se zřízením tohoto muzea, které připomíná život našich předků.

Adresa: Švábenice 18, 683 23 Švábenice

Muzeum je otevřeno v neděli a v období svátků
velikonočních a vánočních. Nebo po dohodě
s panem Pištělkou na tel: +420 732 446 286
Adresa : Švábenice 18, 683 23 Švábenice 
E-mail :  
Telefon : +420 732 446 286  
WWW :  


Společně oživujeme historii venkova - společný projekt Místní akční skupiny Společná cesta, o.s., Na cestě k prosperitě, o.s. a MAS Strážnicko, o.s.

www.muzea-venkov.cz   |   Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie   |   Aplikace a www:  ALMEO s.r.o.