Historie venkova - muzea na venkově

Muzea

Muzeum Tomáše E. Müllera Bohdalice
Expozice muzea je velmi různorodá. Určitá a významná část expozice je věnována rytířskému rodu Mannerů, který vlastnil zámek v Bohdalicích a okolní panství. Sbírku tvoří zejména běžné užitkové předměty jako knihy, nádobí, poháry, razítka, také rodové fotografi
e, dokumenty, korespondence atd. Ve spojitosti s rodem Mannerů na tuto sbírku navazuje další tematická sbírka týkající se doktora Tomáše E. Müllera, žijícího nelegitimního potomka bohdalické linie Mannerů. Tvoří ji osobní dokumenty, fotografie, známky a obálky z celého světa, prostě vše, co připomíná světoběžný život doktora Müllera, který dnes žije v Austrálii. Další tématická část expozice je věnována lidové kultuře regionu, označovaného za okraj národopisné oblasti Haná. Předměty tvořící sbírku připomínají každodenní život na vesnici od konce 18.století až po dnešek, neboť mnohé předměty jsou užívány takřka dodnes. Jsou to zejména četná míchadla na trnky, zemědělské nástroje, truhla (na šaty), ošatky, užitná keramika, troky, valcha, vlňáky, vyšívané utěrky, kroj atd. Okrajově se tématicky věnujeme i německému jazykovému ostrůvku. Část expozice je věnována významných válečným událostem v regionu z roku 1805. Tehdy na zámku v Bohdalicích přespal ruský car Alexander I. a v bytě správce císař František II. V blízké budoucnosti se připravuje tzv. sklepní expozice, která bude zejména věnována lidové kultuře regionu.
Muzeum však není jen pasivně vystavující institucí, má za cíl interaktivně předávat historii dál, třeba i zábavným nebo jiným neobvyklým způsobem. Za tímto účelem budujeme svoji muzejní dílnu, která má za úkol vytvářet zázemí pro výtvarné, keramické, nebo další rukodělné kurzy.

Adresa: Bohdalice 118, 683 41 Bohdalice-Pavlovice

Otevírací doba:
Duben - říjen: neděle 14.00 – 17.00 hod
Mimo uvedenou dobu po dohodě s paní
Martínkovou na tel: 721 409 081,
muzeum.tem@email.cz
Adresa : Bohdalice 118, 683 41 Bohdalice-Pavlovice 
E-mail : muzeum.tem@email.cz  
Telefon : +420 721 409 081  
WWW :  


Společně oživujeme historii venkova - společný projekt Místní akční skupiny Společná cesta, o.s., Na cestě k prosperitě, o.s. a MAS Strážnicko, o.s.

www.muzea-venkov.cz   |   Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie   |   Aplikace a www:  ALMEO s.r.o.