Historie venkova - muzea na venkově

Muzea

Hasičské muzeum Brodek u Prostějova
Hasičské muzeum naleznete v budově hasičské zbrojnice v Brodku u Prostějova.
V muzeu můžete zhlédnout mnoho zajímavých exponátů, např. dokumenty z historie sboru, dvoukolové i čtyřkolové hasičské stříkačky (nejstarší trakařová z roku 1893), hasičský
automobil firmy Wikov z Prostějova, všechny druhy hasičských přileb, náčelnické sekyrky, dobové hasičské uniformy (i stejnokroje z několika sousedních zemí), lucerny, trubky a historický prapor XI. župy Prostějovské z roku 1927. Zajímavým exponátem je přilba cestovatele Emila Holuba, kterou místním hasičům věnoval.
Na vybudování muzea se sbor zaměřil v letech 1980 - 1983. Dne 20. 5. 1983 byla v hasičské zbrojnici otevřena „Síň tradic požární ochrany“. Síň byla vybudována brigádnicky místními členy sboru. Náklady byly hrazeny sborem, za podpory místního obecního úřadu. Z důvodu malých prostor byla síň dvakrát rozšiřována. Iniciátorem celé této akce byl František Langer, tehdejší velitel okresního sdružení hasičů v Prostějově a dlouholetý
velitel sboru v Brodku.

Adresa: SDH BRODEK U PROSTĚJOVA, TYRŠOVA 70, 798 07 Brodek u Prostějova
Tel:. 602 708 220, 776 615 254

Otevírací doba: Muzeum je přístupné po celý rok v předem domluveném termínu na telefonních číslech: 602 708 220 p. Blumenstein, 776 615 254 p. Černý.
Adresa : TYRŠOVA 70, 798 07 Brodek u Prostějova 
E-mail :  
Telefon : +420 602 708 220  
WWW :  


Společně oživujeme historii venkova - společný projekt Místní akční skupiny Společná cesta, o.s., Na cestě k prosperitě, o.s. a MAS Strážnicko, o.s.

www.muzea-venkov.cz   |   Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie   |   Aplikace a www:  ALMEO s.r.o.